موتور الکتریکی چیست و انواع آن کدام اند؟

nopardaz 0 دیدگاه 22 شهریور 1397

موتور الکتریکی دستگاه الکترومکانیکی است که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند. به عبارت دیگر، دستگاه هایی که نیروی چرخشی تولید می کنند، به عنوان موتور شناخته می شوند. اصل الکتریکی موتورهای الکتریکی عمدتا وابسته به تعامل میدان مغناطیسی و الکتریکی است. موتور الکتریکی عمدتا به دو نوع تقسیم می شود. این دو نوع موتور، AC و DC هستند. موتور AC یک جریان متناوب را به عنوان یک ورودی می گیرد، در حالی که موتور DC جریان مستقیم را می گیرد.

انواع موتور الکتریکی

طبقه بندی موتور الکتریکی در شکل زیر نشان داده شده است:

طبقه بندی موتور الکتریکی 

موتور AC

موتور AC جریان متناوب را به قدرت مکانیکی تبدیل می کند. این موتور ها به سه نوع تقسیم می شوند: موتور القایی، موتور همزمان، موتور خطی. شرح مفصل موتور در زیر بیان شده است.

موتور DC

یک ماشین که قدرت الکتریکی DC را به قدرت مکانیکی تبدیل می کند، به عنوان موتور DC شناخته می شود. وقتی رسانا هدایت جاری در یک میدان مغناطیسی قرار می گیرد، نیرویی اعمال می شود که گشتاور ایجاد می شود. موتور های DC به دو نوع تقسیم می شوند.

تاریخ موتور های الکتریکی

پیوند بین الکتریسیته، مغناطیس و حرکت در ابتدا در سال 1820 توسط فیزیکدان فرانسوی آندره ماری آمپر (1875-1867) کشف شد و این علم پایه یک موتور الکتریکی است. اما اگر می خواهیم این کشف علمی شگفت انگیز را به یک تکنولوژی عملی تر برای استفاده مبدل کنیم، باید کمی بیشتر پیش برویم. مخترعانی که این کار را انجام دادند انگلیسی ها، مایکل فارادی (1867-1779) و ویلیام استورژون (1850-1783) و آمریکایی ها جوزف هنری (1797-1878) بودند.

بیشتر: موتور کاوان

0 دیدگاه

نوشتن یک دیدگاه