موتور ریس
دینو 250

موتوری بی نظیر در دسته موتورهای ریس

جزئیات بیشتر ...